CITY BLOC II / III - silniční zábrany

City Bloc II

CITY BLOC II / III

Prvky CityBloc II /III. generace jsou oproti první generaci vylepšeny o průběžné táhlo s patentovaným systémem spojení, díky němuž je dosaženo vyšší účinnosti při zadržení. Jednotlivé prvky mají zabudována pryžová ložiska, které zaručují lepší stabilitu prvku i celého systému.
Dále přibyly nové prvky TMB – snížený prvek a obloukový prvek 45°.
Nová řada vodících stěn CityBloc II /III. generace umožňuje osazení dopravního značení a staveništního oplocení.
Betonové prefabrikáty pro silniční a dopravní stavitelství se používají jako:

■ ochrana přechodů pro chodce
■ odvádění dopravy při objížďkách, stavebních pracech na vozovce apod.
■ ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. zastávky městské hromadné dopravy, vchody do veřejných budov
■ oddělení jednotlivých typů dopravy – stezky pro pěší a pro cyklisty od motorové dopravy
■ omezení parkování vozidel před přechody pro chodce, vymezení parkovacích ploch
■ kruhové objezdy
■ a další

Citybloc


Prosíme o uvedení, zda požadujete příslušenství ke spojování betonových dílů (spojky, podložky a šrouby).