CITY BLOC I - silniční zábrany

Citybloc 50

CITY BLOC I

CITY BLOC je stavebnicový systém určený především pro městský provoz sestávající z:

■ Betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a eventuelně k vedení kabelů, příčný ■ kanálek je také možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného vozíku.
■ Spojovacích prvků z pozinkovaného plechu, pomocí kterých se jednotlivé dílce propojí.
■ Ocelového pozinkovaného zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje.
■ Betonových květináčů, které je možno kombinovat s ostatními prvky systému.
■ Betonových kuželů, které slouží k uzavření průjezdů parkovišť.

Provádění

Při rozmisťování betonových dílců CITY BLOC je třeba dodržovat veškeré dotčené předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich. Na počátku a na konci každého svodidla z dílců CITY BLOC je třeba situovat krajní dílce.
CITY BLOC
Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky, chodník nebo zpevněná plocha parkovišť. Může jí být i nezpevněná nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva.
Jednotlivé dílce se zpravidla osazují z nákladního vozu přímo na místo určení a to pomocí jeřábového ramene nebo vysokozdvižného vozíku. Do kotviček vestavěných v každém dílci se zašroubují kotevní oka se závity Rd16 a pomocí těchto se s prvkem manipuluje.
Po osazení na místo určení se pomocí spojek a šroubů Rd16, které jsou součástí dodávky, jednotlivé prvky propojí. V případě montáže zábradlí se tato provádí při připojování jednotlivých dílců CITY BLOC.

Použití

■ ochrana přechodů pro chodce
■ oddělení jízdních drah při objížďkách, pracech na vozovce apod.
■ ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. autobusové a tramvajové zastávky, vchody do veřejných budov
■ oddělení stezek pro pěší a pro cyklisty od vozovek
■ omezení parkování vozidel před přechody pro chodce
■ kruhové objezdy

Certifikáty

Na uvedené výrobky je vydáno:
■ „Prohlášení o shodě“

Popis
Systém jednotlivých železobetonových prvků tvaru obráceného písmene Y zajišťuje ochranu a případné oddělení účastníků dopravy různých úrovní navzájem (chodci, cyklisté, automobilisté) a při případných nehodách do určitých rychlostí a při malých úhlech nárazu svedou vozidla bez poškození zpět na vozovku.

Vodící stěny CITYBLOC jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích, kde je rychlost omezena na max. 50 km/hod (tudíž převážně v obcích). Systém dovoluje též vzájemné natočení jednotlivých prvků. Výška všech prvků je jednotná - 50 cm.

Materiál
Beton: C 30/37 XF4 (dříve 3b) odolný proti mrazu, vodě a chemickým posypovým látkám
Výztuž - ocel: V 10425. Spojovací prvky a zábradlí jsou žárově zinkovány o tlouštče min. 80 µm.

Citybloc


Prosíme o uvedení, zda požadujete příslušenství ke spojování betonových dílů (spojky, podložky a šrouby).