Logo_white_BBZ_grafika

GSM Klíč

Ovládání pomocí mobilu zdarma - stačí takzvaně „prozvonit“.

Jak GSM Klíč funguje

GSM Klíč je zařízení sloužící k ovládání elektrických pohonů bran, vrat, závor nebo výsuvných sloupů mobilním telefonem.

 • Mobilní telefon má dnes téměř každý a odpadá tak nákup dálkových ovládání (Klíčenek nebo čipových karet) pro každého uživatele a  většina komplikací při jejich ztrátách nebo poškození - s GSM Klíčem se tak dají několikanásobně snížit pořizovací i provozní náklady.

 • Otevírání a zavírání je uskutečněno tzv. prozvoněním (zavoláním a zavěšením hovoru) telefonního čísla SIM karty umístěné v GSM Klíči.

 • Autorizace oprávněného uživatele probíhá pomocí seznamu telefonních čísel uložených v GSM Klíči

 • GSM Klíč obsahuje 4 opticky oddělené vstupní porty, jejichž prostřednictvím informuje o změnách stavu čidel a 2 výstupní reléové porty pro ovládání  elektrických pohonů

 • Ověření stavu otevření/zavření vjezdů může být potvrzeno pomocí SMS zprávy (závislé na pohonech bran, závor, vrat,.. a čidlech)

 • GSM Klíče mohou upozornit pomocí SMS zprávy i o výpadku napájení (při použití záložní baterie)

Verze GSM Klíčů

GSM Klíč se vyrábí a je distribuován ve dvou verzích, GSM Klíč HOME 2 a GSM Klíč PROFI 2

 • GSM Klíče HOME 2 jsou vhodné k použití u rodinného domu a u malých firem do 20 uživatelů.
  Administrace uživatelů a nastavování zařízení se provádí mobilním telefonem pomocí SMS zpráv.

 • GSM Klíče PROFI 2 jsou vhodné pro použití u středních a velkých firem, kancelářských budov, hotelů a penzionů s vyšším pohybem osob (nad 20 uživatelů), vhodné i pro krátkodobé přidání jednorázových návštěv.
  Administrace uživatelů a nastavování zařízení se provádí mobilním telefonem nebo přes počítač speciálním softwarem GSM Klíč ADMIN. Software umožňuje snadno a přehledně administrovat přístupová práva uživatelů a logovat jejich aktivitu na několika zařízeních najednou a udržet si tak dokonalý přehled o nastavení a uživatelích u jednotlivých vjezdů.
  Software je určen pro operační systémy Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

Více viz. Příklady použití níže.

Schéma zapojení ovládacího GSM modulu

placeholder image

Stavební připravenost

Před započetím instalace zařízení je nutné připravit místo instalace a zajistit následující:

Zvolte místo instalace vyhovující provozním podmínkám zařízení (viz. tabulka Technické parametry . Modul instalujte v místě s omezeným přístupem pro neoprávněné osoby, nejlépe uvnitř budovy. Zamezíte tak odcizení zařízení nebo manipulaci se zařízením (např. neoprávněné přidání nebo změnu telefonního čísla administrátora). Ideální umístění je v uzamykatelné rozváděcí skříni, která je současně zdrojem elektrické energie pro elektrický pohon
Zařízení umístěte na vodorovnou nevodivou podložku nebo na DIN lištu 35 mm. Připravte elektrickou zásuvku 230 V.
Zajistěte pokládku ovládacího kabelu (dle doporučení výrobce pohonu brány, vrat, ...) od pohonu brány do místa instalace modulu. Počet žil kabelu volte s ohledem na příslušenství pohonu brány, které by mělo být připojeno k zařízení.
Při volbě kabelu pamatujte také na rezervní žíly pro případ porušení kabelu.
Technické parametry GSM Klíč PROFI 2

Technické parametry GSM Klíč PROFI 2

GSM modul: Cinterion Wireless Module TC65
Frekvenční pásma: 850/900/1800/1900 MHz
Uživatelské rozhraní: 2x reléové výstupy - 4x opticky oddělené vstupy (pro zapojení čidel) RS232 – RJ45 (konfigurační rozhraní)
Teplotní rozsahy: -20°C až to +55°C (pracovní)  // -40°C až to +85°C (skladovací)
Napájecí napětí: 11-15, 22-30 V (stejnosměrné)
Spotřeba: 1 W / 3.5 W (příjem / vysílání)
Anténní konektor: FME (50 Ohm)
Rozměry: 30 x 90 x 102 mm
Upevnění: DIN lišta 35 mm
Váha: 150 g

Příklady použití

Rodinný dům s garáží

Pro účely ovládání jedné garáže u rodinného domu je vhodný GSM Klíč HOME 2 se zapojením jednoho výstupu v provozním módu Průběžné vyhodnocování se spínací reakcí např. po prvním zazvonění a zavěšením po druhém zazvonění (GSM Klíč po 2. zazvonění volání automaticky odmítne a ukončí). Při této konfiguraci se začne vjezd otevírat přibližně za 5* sekund od vytočení telefonního čísla GSM Klíče na mobilním telefonu.

Pro snadnější ovládání doporučujeme do telefonu zadat telefonní číslo GSM Klíče jako zkrácenou (zrychlenou) volbu, tj. vytočení stiskem jedné klávesy.

Přidání a odebrání uživatele oprávněného otevírat vjezd se provádí zasláním SMS zprávy

Rodinný dům s garáží a branou

Pro účely ovládání dvou vjezdů, například vstupní brány a garáže u rodinného domu, je vhodný GSM Klíč HOME 2 se zapojením dvou výstupů.

Zařízení doporučujeme instalovat v garáži nebo jiné části domu, nejlépe v elektrorozvodné skříni, ze které jsou napájeny elektrické pohony.

Při ovládání dvou vjezdů jedním GSM Klíčem se provozní mód nastavuje v závislosti na zvyklostech používání jednotlivých vjezdů uživatelem a podle jeho potřeb.

V případě, že bude uživatel vždy otevírat oba vjezdy najednou, příp. pouze jeden vjezd zapojený na výstupu č. 1 (např. vstupní brána), doporučujeme nastavit zařízení do provozního módu Průběžné vyhodnocování. Při tomto nastavení se začne vjezd č. 1 otevírat přibližně za 5* sekund a pokud vyzvánění nepřerušíte, pak vjezd č. 2 přibližně za 9* sekund. Poté bude volání automaticky odmítnuto a ukončeno.

Pokud bude uživatel častěji otevírat jednotlivé vjezdy nezávisle na sobě, pak doporučujeme nastavit zařízení do provozního módu Zpětné vyhodnocení. Při tomto nastavení si uživatel podle počtu zazvonění vybere, zda má být otevřen vjezd č.1 nebo vjezd č.2.

Parkování v hotelu, v penzionu, v bytových komplexech

Pro účely ovládání vjezdů v hotelech a penziónech je vhodný GSM Klíč PROFI 2. Hosté při příjezdu pouze sdělí číslo mobilního telefonu, který budou při otevírání vjezdu používat a administrátor jej uloží do seznamu povolených uźivatelů v GSM Klíči. Po jejich odhlášení z hotelu se číslo odebere z telefonního seznamu v GSM Klíči.

Při použití GSM Klíče se vylučuje riziko ztráty nebo poškození zapůjčovaných dálkových ovládání.
Verze PROFI umožňuje administraci mobilním telefonem a přes počítač speciálním softwarem GSM Klíč ADMIN. Software umožňuje snadno a přehledně administrovat několik zařízení najednou a udržet si dokonalý přehled o nastavení a uživatelích jednotlivých vjezdů.

Vjezd do areálu firmy

Pro účely ovládání firemních vjezdů v areálech firem hotelech a penziónech je vhodný GSM Klíč PROFI 2.

Velmi snadno a rychle můžete i na dálku umožnit vjezd svým obchodním partnerům, ať už půjde o jednorázovou návštěvu nebo pravidelná jednání. Při použití software GSM Klíč ADMIN si udržíte dokonalý přehled o nastavení a uživatelích jednotlivých vjezdů.


* Uvedené časy jsou přibližné a závisí na funkčnosti sítě využívaného mobilního operátora.