PRODUKTY - automatické závory, automatické a manuální sloupy ...

Automatické závory
AUTOMATICKÉ 
ZÁVORY
Automatické výsuvné sloupy
AUTOMATICKÉ
SLOUPY
Manuální výsuvné sloupy
MANUÁLNÍ
SLOUPY
Pevné sloupy
PEVNÉ
SLOUPY
Venkovní rozvodné skříně
ROZVODNÉ
SKŘÍNĚ

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE MODELY ZÁVOR A AUTOMATICKÝCH SLOUPŮ VE 3D

Zde naleznete přehled produktů našeho oficiálního partnera - firmy O&O s.r.l.,

Pro místa, kde je hlavní důraz kladen na vysokou spolehlivost a dlouhou životnost i při velmi intenzivním provozu nabízíme:
automatické závory s LED osvětlením ráhna - všechny automatické závory O&O odpovídají bezpečnostní normě ČSN EN 12445 (reverzace směru pohybu ráhna při najetí na překážku s nastavitelnou silou),

automatické závory DD3 se specíálním režimem při výpadku elektrické sítě - pro důležité veřejné prostory (nemocnice, hasičské a policejní stanice a další),

výsuvné sloupy s LED osvětlením
pohony pro brány a vrata

A do míst, kde je vyžadována ochrana proti násilnému vjezdu, nabízíme nejširší nabídku výsuvných sloupů:

od sloupků a sloupů pro vymezení parkovacích stání nebo řízenému omezení průjezdu aut do center měst, pěších zón, cyklostezek, ..,
přes ochranné sloupy proti neoprávněnému vjezdu, proniknutí do objektu a krádeži (pro autosalóny, galerie, klenotnictví, banky, hotely, ..),

až po nejodolnější proti teroristické výsuvné sloupy
pro ochranu osob (pěší zóny, místa společenských událostí, okolí nemocnic, obchodních center, trhů,..)
i proti násilnému průjezdu na citlivá místa, která vyžadují nejvyšší stupeň ochrany (vojenské objekty, velvyslanectví, ministerstva,..).
Pro podrobnosti a parametry nejnovějších a nejodolnějších antiteroristických výsuvných sloupů OAK.

FOTO DETAILY PRODUKTŮ

Automatická závora detail ráhna
Automatický výsuvný sloup detail LED
Led osvětlení ráhna závory
Vyjíždějící automatický sloup
Kryt ráhna automatické závory
Nerezový automatický sloup
Detail LED osvětlení totem O&O
Detail ráhna závory O&O
Automatická závora ohýbací ráhno
Detail LED osvětlení ráhna závory
Totem od značky O&O
Automatická závora O&O