VJEZDOVÝ / VÝJEZDOVÝ PARKOVACÍ STOJAN GREEN CENTER - GP4T VARIANT

Vjezdový a výjezdový parkovací stojan GP4T Green Center

Základní popis vjezdového terminálu GP4T

Terminály slouží jako odbavovací stojany pro zajištění automatického vjezdu a výjezdu vozidel. Řidiči jsou schopni ovládat terminály bez nutnosti vystoupit ze svého vozu. Pro zajištění ochrany proti zneužití bývá před terminály instalována indukční smyčka. Terminál je aktivní pouze v případě, že je detekována přítomnost vozidla před stojanem. Vjezdový i výjezdový terminál mají jednotnou konstrukci skříně, jejich konkrétní použití je závislé na příslušných periferiích instalovaných v čelním panelu.

Vjezd GP4T Variant
Výjezd GP4T Variant

Vlastnosti vjezdového terminálu GP4T Variant

automatický vjezd a výjezd vozidel
■ čelní panel s antivandal tlačítky (komunikační tlačítko interkomu, tlačítko pro výdej lístku u vjezdového terminálu)
informační zákaznický displej
topný ventilátor s automatickou termostatickou regulací pro zajištění optimální provozní teploty uvnitř skříně
činnost řízena mikroprocesorovou jednotkou
ovládání přístupových zařízení (závor, vrat atd.)
■ vstup pro dvoukanálový detektor vozidel (pro monitorování v přítomnosti vozidel před terminálem a pod ramenem závory)
výstup pro semafor a transparent informující o obsazenosti

Materiál : ocelový plech tloušky 2 mm
Rozměry: 400 × 460 × 1170 mm
Hmotnost: 42 Kg
Stupeň krytí: IP 54
Klidový příkon: 20 W
Maximální příkon: 550 W (150 W zdroj + 400 W topení)
Provozní teplota: -25°C až +45°C
Odbavovací kapacita: až 600 vozidel za 1 hod.
Kapacita karet: až 5 000 ks

Vjezdový terminál GPE4T Variant

Vjezdový terminál je umístěn na vjezdu do parkovacího objektu, kde umožňuje automatický vjezd řidičů vozidel.

■ Řidič vozidla přijíždí ke vjezdovému terminálu a stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku
■ Výdej lístku je podmíněn přítomností vozidla u terminálu, přičemž přítomnost vozidla je kontrolována detektorem indukční smyčky
■ Pokud terminál rozpozná přítomnost vozidla, vydá řidiči parkovací lístek. V opačném případě není vydání parkovacího lístku umožněno
■ Ke zdvižení ramene závory dojde až po odebrání parkovacího lístku z výdejové štěrbiny
■ Závora se opětovně uzavře až poté, co vozidlo opustí bezpečnostní indukční smyčku pod závorou

Výjezdový terminál GPE4T Variant

Výjezdový terminál je umístěn na výjezdu z parkovištì, kde umožňuje automatický výjezd řidičů vozidel.

■ Před odjezdem z parkoviště je nutné, aby zákazník zaplatil poplatek za čerpané parkovací služby v automatické platební stanici nebo manuální pokladně.
■ Řidič vozidla přiloží zaplacený parkovací lístek ke snímači na výjezdovém terminálu.
■ Pokud detektor indukční smyčky rozpozná přítomnost vozidla, předá terminál automatické závoře pokyn k otevření a řidiči je umožněn výjezd z parkoviště.
■ Závora se opětovně uzavře až poté, co vozidlo opustí bezpečnostní indukční smyčku pod závorou.
■ Pokud by nedošlo k uhrazení parkovného, bude terminálem parkovací lístek odmítnut a řidiči nebude výjezd z parkoviště umožněn.

Volitelné příslušenství pro GPE4T Variant

■ alfanumerický nebo grafický displej pro zobrazení důležitých informací pro zákazníky parkoviště
■ substituce papírových lístků za parkovací karty z perforovaného papíru
■ tiskárna čárového kódu s metodou přímého termálního tisku všesměrová čtečka čárového kódu s rozmítaným, laserovým, vícepaprskovým snímáním
■ vydavač bezkontaktních médií
■ snímač bezdotykových karet
■ motorová čtečka plastových parkovacích karet
■ vydavač magnetických karet
■ tiskárna magnetických karet
■ čtečka magnetických karet
■ externí čtečka bezkontaktních karet třetí strany dle požadavku zákazníka
■ interkom (dorozumívací zařízení) alfanumerický nebo grafický displej pro zobrazení důležitých informací pro zákazníky parkovištì
■ substituce papírových lístků za parkovací karty z perforovaného papíru ctiskárna čárového kódu s metodou přímého termálního tisku
■ všesměrová čtečka čárového kódu s rozmítaným, laserovým, vícepaprskovým snímáním
■ vydavač bezkontaktních médií
■ snímač bezdotykových karet
■ motorová čtečka plastových parkovacích karet
■ vydavač magnetických karet
■ tiskárna magnetických karet
■ čtečka magnetických karet
■ externí čtečka bezkontaktních karet třetí strany dle požadavku zákazníka
■ interkom (dorozumívací zařízení)