VJEZDOVÝ / VÝJEZDOVÝ TERMINÁL GREEN CENTER - GPE4T ECONOMY

Vjezdový a výjezdový parkovací stojan GPE4T Economy Green Center

Základní popis vjezdového terminálu GPE4T

GPE4T slouží jako odbavovací terminály pro zajištìní automatického vjezdu a výjezdu vozidel. Řidiči jsou schopni ovládat terminály bez nutnosti vystoupit ze svého vozu. Pro zajištìní ochrany proti zneužití bývá před terminály instalována indukční smyčka. Terminál je aktivní pouze v případě, že je detekována přítomnost vozidla před stojanem. Vjezdový i výjezdový terminál mají jednotnou konstrukci skříně, jejich konkrétní použití je závislé na příslušných periferiích instalovaných v čelním panelu.

Vjezd GPE4T Economy
Výjezd GPE4T Economy

Vlastnosti vjezdového / výjezdového terminálu GPE4T Economy

■ automatický vjezd a výjezd vozidel
■ čelní panel s antivandal tlačítky
■ informační zákaznický displej
■ vytápění s automatickou termostatickou regulací pro zajištění optimální provozní teploty uvnitř skříně
■ ovládání připojené závory prostřednictvím elektronické řídicí desky

Materiál : ocelový plech tloušky 2 mm
Rozměry: 282 × 274 × 1 170 mm
Hmotnost: 30 Kg
Stupeň krytí: IP 54
Klidový příkon: 20 W
Maximální příkon: 195 W (150 W zdroj + 45 W topení)
Provozní teplota: -25°C až +45°C
Odbavovací kapacita: až 600 vozidel za 1 hod.
Kapacita karet: až 2 600 ks

Vjezdový terminál GPE4T Economy

Vjezdový terminál je umístěn na vjezdu do parkovacího objektu, kde umožňuje automatický vjezd řidičů vozidel.

■ Řidič vozidla přijíždí ke vjezdovému terminálu a stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku
■ Výdej lístku je podmínìn přítomností vozidla u terminálu, přičemž přítomnost vozidla je kontrolována detektorem indukční smyčky. Pokud terminál rozpozná přítomnost vozidla, vydá řidiči parkovací lístek. V opačném případě není vydání parkovacího lístku umožněno
■ Ke zdvižení ramene závory dojde až po odebrání parkovacího lístku z výdejové štěrbiny
■ Závora se opětovně uzavře až poté, co vozidlo opustí bezpečnostní indukční smyčku pod závorou

Výjezdový terminál GPE4T Economy

Výjezdový terminál je umístěn na výjezdu z parkoviště, kde umožňuje automatický výjezd řidičů vozidel.

■ Před odjezdem z parkovištì je nutné, aby zákazník zaplatil poplatek za čerpané parkovací služby v automatické platební stanici nebo manuální pokladně. Po uhrazení poplatku za parkování je uživateli parkovištì vystaven jednorázový výjezdový parkovací lístek
■ Řidič vozidla přiloží zaplacený parkovací lístek ke snímači na výjezdovém terminálu, který zkontroluje informaci z čárového kódu uvedeného na lístku
■ Pokud detektor indukční smyčky rozpozná přítomnost vozidla, předá terminál automatické závoře pokyn k otevření a řidiči je umožněn výjezd z parkoviště
■ Terminál následnì výjezdový parkovací lístek zneplatní, čímž je znemožněn vícenásobný výjezd z parkoviště prostřednictvím stejného lístku
■ Závora se opětovně uzavře až poté, co vozidlo opustí bezpečnostní indukční smyčku pod závorou

Volitelné příslušenství pro GPE4T Economy

■ alfanumerický nebo grafický displej pro zobrazení důležitých informací pro zákazníky parkoviště
■ tiskárna čárového kódu pro výdej parkovacích lístku
■ všesměrová čtečka čárového kódu
■ snímač bezdotykových karet
■ motorová čtečka plastových parkovacích karet
■ interkom (dorozumívací systém)