APLIKAČNÍ PROGRAM A SOFTWAROVÉ MODULY GPSW

GPP Basic System

GPP Basic System je základní SW, který zahrnuje komunikaci s HW, databázi, subsystém SW backup a protokolární subsystém.

GPP Cash

GPP Cash slouží k provádění některých pokladních, tarifních, informačních a řídících funkcí.

GPP Report

Modul GPP Report plní několik různých funkcí:
■ tvorba průzkumů, statistik a zpráv
■ vytváření variabilních souborů dat uložených v databázi
■ export do různých typů souborů (PDF, XLS atd.)

GPP Resident

Program GPP Resident je modulem pro správu karet dlouhodobého parkování, mezi jehož hlavní funkce patří:
■ uživatelsky přívětivá správa a programování karet (dlouhodobého a kongresového parkování)
■ zpracování většího počtu karet
■ filtrování karet podle parametrů

GPP Config Client

GPP Config Client je nástroj pro konfiguraci systému a pro správu přístupových práv k přihlašování do systému.

GPP Localization

GPP Localization umožňuje formátování prvků systému do různých jazykových mutací.

Card Checker

Card Checker je jednoduchý nástroj určený pro validaci karet krátkodobého parkování, validaci slev (např. parkování zdarma), apod.