AUTOMATICKÉ ZÁVORY / MANUÁLNÍ ZÁVORY A TOTEMY - O&O

Moderní automatické závory přinášejí řadu výhod a přispívají k bezpečnosti, efektivitě a pohodlí v různých prostředích.

Zde je několik klíčových výhod, které tyto závory nabízejí:


Bezpečnost / Flexibilita / Efektivita provozu / Snadná instalace a údržba / Estetický design
Tyto výhody dělají z moderních automatických závor důležitý prvek pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v různých prostředích, od komerčních a průmyslových areálů po rezidenční a veřejné lokality.

Automatická závora Up&Down 3S
UP&DOWN 3S
Dopravní závora Night&Day 3
NIGHT&DAY 3
Dopravní závora Night&Day 35x
NIGHT&DAY 35 X
Průmyslová závora Night&Day 36x
NIGHT&DAY 36 X
Automatická závora Up&Down 4-6
UP&DOWN 4,5/6
Automatická závora Night&Day 6-8
NIGHT&DAY 6,8
Automatická závora Night&Day 68x
TOTEM
Totem
NIGHT&DAY 68 X

Výhody automatických a manuálních závor O&O

Vjezdové automatické a manuální závory vám pomohou s kontrolou vjezdu a výjezdu vozidel. Mnoho funkcí vjezdových závor oceníte pro zabezpečení soukromých ploch a k omezení počtu vozů na veřejných místech jako jsou parkovací domy, parkoviště. Automatické závory mohou být doplněný o bezpečnostní prvky nebo parkovací systémy včetně pokladny nebo vjezdovými a výjezdovými terminály.

Automatické zpomalení ráhna závory

AUTOMATICKÉ ZPOMALENÍ ZÁVORY

Elektromechanické patníky s automatickým zpomalením otevírání i zavírání.

Pravá a levá lišta závory

PRAVÁ A LEVÁ LIŠTA ZÁVORY

Možnost volby při instalaci a zcela autonomně, zda namontovat lištu vpravo nebo vlevo díky dvojitému výstupu hřídele převodového motoru.

Servis Závor

RYCHLÉ TESTY VÝROBKŮ

Spolehlivost deklarovaných technických parametrů (operace za den, průměrná životnost, střední cykly MCBF mezi poruchami) díky velmi přísným testům výrobků prováděným v nejhorších podmínkách instalace.

Protinároazový systém závory

PROTINÁRAZOVÝ SYSTÉM

Bezpečnostní systém "ENCODER", dostupný u celé řady závor NIGHT & DAY, schopný vnímat překážku závory ve fázi zavírání a s minimálním tlakem obrátit její pohyb a okamžitě uvolnit průchod.

Převodovka automatické závory

PŘEVODOVKA / KLIKA

Systém přenosu pohybu pomocí klikového ojničního mechanismu schopný zvládnout mechanické zpomalení tyče jak při otevírání, tak zavírání a také výrazně snížit namáhání převodového motoru.

Inverter dopravní závory

INVERTER

Invertor je elektronické zařízení, které vám umožňuje kdykoli řídit rychlost otáčení motoru, což vám umožňuje zvýšit ticho tím, že výrazně sníží vibrace motoru a získáte maximální plynulost pohybu tyče.