Logo_white_BBZ_grafika

ELEKTROHYDRAULICKE PRISTROJE

Elhy
⊕ Kliknutím na schéma obrázek zvětšíte
Elhy_popis

Kompaktní alternativa

Všude tam, kde je nutno uplatnit na zařízeních, strojích nebo aparátech přímočaré pohyby, nabízí se ideální způsob elektrohydraulický lineární pohon
(Elhy), především když se jedná o uskutečnění spolehlivých řešení pohonů, která se dají realizovat pouze s vysokými náklady pomocí pneumatických nebo hydraulických systémů. Jeho vysoká modifikace učinila z elektrohydraulického lineárního pohonu v nespočetné řadě případů ideální, kompaktní alternativu.

Oblasti nasazení přístrojů Elhy ve všech průmyslových odvětvích jsou velmi rozličné a pohybují se od zvýšení síly, přestavení klapek a ovládání závor až k řízeni ventilů, ovládání spojky a nastavování polohy posuvu. Hlavní oblastí použití ve zdvihové a těžební technice je ovládání strojových brzd nejrůznější konstrukce. Přednosti elektrohydraulického ovládání oproti elektromagnetickým uvolňovačům brzd jsou nesporné a z bezpečnostně
technických důvodů nepřekonatelné.

Prospekt ELHY ke stažení
Údaje a pokyny k objednávce ke stažení

Prodej a servis elektrohydraulických přístrojů a pohonů ELHY, ELDRO, EP a dalších standardní řady EP, EB, EBB, ED, BL, řady podle normy DIN 15430 a zvláštní varianty v přizpůsobení na DIN 15430.

Elektrohydraulické přístroje ELHY EB a EBB jsou standardně opravovány výměnným způsobem.

Starší typy elektrohydraulických přístrojů ELHY BL mohou být nahrazeny novými ELHY EB a EBB. K montáži se používají ELHY adaptéry pro změnu BL/EB a BL/EBB.

Princip elektrohydraulických lineárních přístrojů

Vestavěný třífázový asynchronní elektrický motor pohání hydraulické čerpadlo. Čerpadlo vhání olej do hydraulického válce k pístu a ten se tlakem posouvá.

Zpětný chod pístu je po odpojení od elektrické sítě zajištěn působením tíže ovládaného zařízení nebo pomocí vestavěných pružin.

Rychlost pohybu táhla se může v malém rozsahu měnit pomocí regulačního šroubu a plynule lze zpomalovat ovládacími ventily (H[Z] – zdvihový ventil(pohyb nahoru), S[K] – spouštěcí/klesací ventil(pohyb dolů), D[S] – škrticí ventil (pohyb v obou směrech) - v hranatých závorkách je značení u modelů EP).

Příklady použití elektrohydraulických pohonů

Přímočarý (lineární) pohyb pístu elektrohydraulických přístrojů (pohonů a servomotorů) se používá k ovládání průmyslových zařízení, např. čelisťové brzdy, odbrzďovače, kolejové výhybky, spojky, ovládání klapek, ventily, zásobníky, závory a v dalších.

Pro elektrohydraulické závory EHZ i závory a přístroje od dalších výrobců

placeholder image

Pohon závory EHZ: elektrohydraulický přístroj ELHY EB, EBB.

Mechanické uspořádání

V elektrohydraulickém lineárním pohonu (Elhy) jsou sloučeny všechny základní prvky hydraulického zařízeni v jedinou konstrukční jednotku. Tento pohon
sestává z hydraulického čerpadla s elektrickým hnacím motorem, řídicího hydraulického systému a pracovního válce s pístem a zdvihací tyči. Přeměňuje
elektrickou energii hydraulickou cestou v mechanické přímočaré pohyby.

Přístroje Elhy jsou vám k dispozici ve třech rozdílných řadách při stejném funkčním principu, při stejném vnitřním uspořádáni a při stejném vnějším tvaru. Poněvadž se tyto výrobní řady rozlišuji pouze svými montážními rozměry, platí údaje v této brožuře všeobecně pro všechny řady. Ve skříni motoru se nachází stator hnacího motoru, který je proveden jako třifázový i asynchronní motor s klecovým rotorem. Elektrické připojení je provedeno pomoci svorkové schránky, která těsně uzavírá skříň motoru. Na skrini motoru se nachází nálitkové nožky, které slouží k upevněni přistroje Elhy.

Rotor s hřídelem je uložen jednak ve skříni motoru a jednak v'ložiskovém štítu. Na hřídeli je upevněno lopatkové kolo čerpadla. Nad lopatkovým kolem se nachází vodicí válec s axiálně pohyblivým pístem. Vnitřní prostor přistroje je naplněn až k úrovni plnicího otvoru hydraulickým médiem.

U provedeni s řídicími/ vratnými pružinami jsou tyto uspořádány mezi pístem a dnem vodicího válce. Regulační pružina (standardní řada) nebo tlumicí pružina (řada dle DIN 15430 včetně zvláštních variant s přihlédnutím k normě DIN 15430) je montována na zdvihací tyč přistroje Elhy. Spojovací čepy regulační pružiny, např. pro spojeni s brzdovým soutyčim, leží ve stejné výšce jako spojovací otvor zdvihací tyče, takže je k dispozici montážní výška h1 dle základního provedeni. Připojovací spona tlumicí pružiny má rozměry příslušné hlavice zdvihací tyče, takže montážní rozměry u přístrojů včetně a bez tlumicí pružiny jsou identické. Přistroje Elhy mohou být osazeny indukčními nebo mechanickými spínacími prvky, čímž je např. Umožněn dozor nad uvolňovací nebo uzavírací polohou brzdy jakož i nad opotřebním brzdového obložení.

Pro průmyslovém využití

placeholder image

Např. kolesové rypadlo s nakládacím přístrojem (50 pohonů ELHY)

Jerab

nebo dvouřidítkový jeřáb s kyvným výměníkem (14 pohonů ELHY).

Rozšíření

  • Textilní ochrana pro píst

  • Externí indikátor polohy s indukčním nebo mechanickým snímačem polohy namontovám zvenku přístroje

  • Interní indikátor polohy s magneto-indukčním snímačem polohy namontovanám uvnitř přístroje

  • Interní indikátor polohy s výstupem pomocí analogového signálu podél celého tahu s integrovaným vysílačem indikovaných hodnot

  • Elektrický násuvný přípoj na skříni svorkovnice

  • Varianta EB-přístroje použitelná při vysokých teplotách až do 70°C

  • Pedálové řízení pro měkké brzdění

Pozn.: Elektrohydraulické přístroje ELHY jsou hovorově nazývány ELHA.