ELEKTROHYDRAULICKÉ PŘÍSTROJE - ELHY, ELDRO, EP

Elektorhydraulické přístroje Elhy
⊕ Kliknutím na schéma obrázek zvětšíte
Elektorhydraulické přístroje Elhy

Kompaktní alternativa

Všude tam, kde je nutno uplatnit na zařízeních, strojích nebo aparátech přímočaré pohyby, nabízí se ideální způsob elektrohydraulický lineární pohon
(Elhy), především když se jedná o uskutečnění spolehlivých řešení pohonů, která se dají realizovat pouze s vysokými náklady pomocí pneumatických nebo hydraulických systémů. Jeho vysoká modifikace učinila z elektrohydraulického lineárního pohonu v nespočetné řadě případů ideální, kompaktní alternativu.

Oblasti nasazení přístrojů Elhy ve všech průmyslových odvětvích jsou velmi rozličné a pohybují se od zvýšení síly, přestavení klapek a ovládání závor až k řízeni ventilů, ovládání spojky a nastavování polohy posuvu. Hlavní oblastí použití ve zdvihové a těžební technice je ovládání strojových brzd nejrůznější konstrukce. Přednosti elektrohydraulického ovládání oproti elektromagnetickým uvolňovačům brzd jsou nesporné a z bezpečnostně
technických důvodů nepřekonatelné.

Prospekt ELHY ke stažení
Údaje a pokyny k objednávce ke stažení

Prodej a servis elektrohydraulických přístrojů a pohonů ELHY, ELDRO, EP a dalších standardní řady EP, EB, EBB, ED, BL, řady podle normy DIN 15430 a zvláštní varianty v přizpůsobení na DIN 15430.

Elektrohydraulické přístroje ELHY EB a EBB jsou standardně opravovány výměnným způsobem.

Starší typy elektrohydraulických přístrojů ELHY BL mohou být nahrazeny novými ELHY EB a EBB. K montáži se používají ELHY adaptéry pro změnu BL/EB a BL/EBB.

Princip elektrohydraulických lineárních přístrojů

Vestavěný třífázový asynchronní elektrický motor pohání hydraulické čerpadlo. Čerpadlo vhání olej do hydraulického válce k pístu a ten se tlakem posouvá.

Zpětný chod pístu je po odpojení od elektrické sítě zajištěn působením tíže ovládaného zařízení nebo pomocí vestavěných pružin.

Rychlost pohybu táhla se může v malém rozsahu měnit pomocí regulačního šroubu a plynule lze zpomalovat ovládacími ventily (H[Z] – zdvihový ventil(pohyb nahoru), S[K] – spouštěcí/klesací ventil(pohyb dolů), D[S] – škrticí ventil (pohyb v obou směrech) - v hranatých závorkách je značení u modelů EP).

Příklady použití elektrohydraulických pohonů

Přímočarý (lineární) pohyb pístu elektrohydraulických přístrojů (pohonů a servomotorů) se používá k ovládání průmyslových zařízení, např. čelisťové brzdy, odbrzďovače, kolejové výhybky, spojky, ovládání klapek, ventily, zásobníky, závory a v dalších.

Pro elektrohydraulické závory EHZ i závory a přístroje od dalších výrobců

Elektorhydraulické přístroje Elhy

Pohon závory EHZ: elektrohydraulický přístroj ELHY EB, EBB.

Mechanické uspořádání

V elektrohydraulickém lineárním pohonu (Elhy) jsou sloučeny všechny základní prvky hydraulického zařízeni v jedinou konstrukční jednotku. Tento pohon
sestává z hydraulického čerpadla s elektrickým hnacím motorem, řídicího hydraulického systému a pracovního válce s pístem a zdvihací tyči. Přeměňuje
elektrickou energii hydraulickou cestou v mechanické přímočaré pohyby.

Přístroje Elhy jsou vám k dispozici ve třech rozdílných řadách při stejném funkčním principu, při stejném vnitřním uspořádáni a při stejném vnějším tvaru. Poněvadž se tyto výrobní řady rozlišuji pouze svými montážními rozměry, platí údaje v této brožuře všeobecně pro všechny řady. Ve skříni motoru se nachází stator hnacího motoru, který je proveden jako třifázový i asynchronní motor s klecovým rotorem. Elektrické připojení je provedeno pomoci svorkové schránky, která těsně uzavírá skříň motoru. Na skrini motoru se nachází nálitkové nožky, které slouží k upevněni přistroje Elhy.

Rotor s hřídelem je uložen jednak ve skříni motoru a jednak v'ložiskovém štítu. Na hřídeli je upevněno lopatkové kolo čerpadla. Nad lopatkovým kolem se nachází vodicí válec s axiálně pohyblivým pístem. Vnitřní prostor přistroje je naplněn až k úrovni plnicího otvoru hydraulickým médiem.

U provedeni s řídicími/ vratnými pružinami jsou tyto uspořádány mezi pístem a dnem vodicího válce. Regulační pružina (standardní řada) nebo tlumicí pružina (řada dle DIN 15430 včetně zvláštních variant s přihlédnutím k normě DIN 15430) je montována na zdvihací tyč přistroje Elhy. Spojovací čepy regulační pružiny, např. pro spojeni s brzdovým soutyčim, leží ve stejné výšce jako spojovací otvor zdvihací tyče, takže je k dispozici montážní výška h1 dle základního provedeni. Připojovací spona tlumicí pružiny má rozměry příslušné hlavice zdvihací tyče, takže montážní rozměry u přístrojů včetně a bez tlumicí pružiny jsou identické. Přistroje Elhy mohou být osazeny indukčními nebo mechanickými spínacími prvky, čímž je např. Umožněn dozor nad uvolňovací nebo uzavírací polohou brzdy jakož i nad opotřebním brzdového obložení.

Pro průmyslovém využití

Kolesové rypadlo

Např. kolesové rypadlo s nakládacím přístrojem (50 pohonů ELHY)

Jeřáb

nebo dvouřidítkový jeřáb s kyvným výměníkem (14 pohonů ELHY).

Rozšíření

  • Textilní ochrana pro píst

  • Externí indikátor polohy s indukčním nebo mechanickým snímačem polohy namontovám zvenku přístroje

  • Interní indikátor polohy s magneto-indukčním snímačem polohy namontovanám uvnitř přístroje

  • Interní indikátor polohy s výstupem pomocí analogového signálu podél celého tahu s integrovaným vysílačem indikovaných hodnot

  • Elektrický násuvný přípoj na skříni svorkovnice

  • Varianta EB-přístroje použitelná při vysokých teplotách až do 70°C

  • Pedálové řízení pro měkké brzdění

Pozn.: Elektrohydraulické přístroje ELHY jsou hovorově nazývány ELHA.