ÚKONY PROVÁDĚNÉ NA VJEZDOVÝCH A SINIČNÍCH ZÁVORÁCH

 • Provádět vizuální kontrolu všech šroubových spojů a v případě potřeby utáhnout

 • Kontrola stavu a chodu ráhna včetně upevnění

 • Provádět zvukovou kontrolu všech pohyblivých částí mechanizmu závory

 • Provádět kontrolu zemnícího bodu a v případě potřeby spoj dotáhnout

 • Důkladné promazání všech kluzných bodů závory

 • Provádět kontrolu všech funkcí závory včetně bezpečnostních prvků

 • Kontrola plynulosti chodu a doběhu závory do koncových poloh případné seřízení

 • Kontrola funkce nouzového otevírání

 • Kontrola vyvážení ráhna závory

 • Kontrola ovládacích a signalizačních prvků

 • U elektrohydraulických agregátů kontrolavat stav a množství oleje

Interval prohlídek se řídí pokyny výrobce zařízení.

Práce provedené v rozsahu odborného servisu a provozních zkoušek

 • Vyčištění pohonu

 • Kontrola elektrických a elektronických obvodů

 • Kontrola kompletnosti

 • Kontrola bezpečnostních a ovládacích prvků

 • Kontrola a seřízení aktivačních prvků

 • Seřízení všech nastavitelných prvků

 • Kontrola pevnosti pohyblivých spojů

 • Kontrola opotřebení mechanických kompletů

 • Konfigurace systému dle požadavku uživatele

 • Odzkoušení funkcí ve všech režimech