ELEKTROMECHANICKÉ ZÁVORY

Green pro závory
GreenPro Barrier
Železniční závory
Železniční závora
O&O závory
O&O
Autogard závory
AUTOGARD

ŽELEZNIČNÍ ZÁVORA ADŽ 71

Závora ADZ 71
Popis železniční závora ADŽ 71

Základní popis

Závora se skládá z následujících dílů:

• stožár se skříní pohonu závory
• křídla s protizávažím pro vyvážení hmoty břevna
• břevno závory s unašečem
• Stožár závory tvořící nosnou konstrukci je připevněn k prefabrikovanému betonovému základu uloženému v zemi.

Popis pohonu

Pohon závory zahrnuje elektromotor, převodové soukolí, spřahadlové zařízení, stykač, dorazové tlumiče břevna a hlavní hřídel nesoucí ozubený segment, spínací vačky spolu s křídly břevna. Všechny tyto komponenty jsou umístěny v litinové skříni opatřené sklápěcím, odnímatelným a uzamykatelným víkem. Pohon je uchycen na stožáru pomocí objímek a spojovacího materiálu. V pohonu je použit stejnosměrný elektromotor typu SM 2003M.

Funkce závory

Břevno závory je drženo v základním stavu ve vztyčené poloze pomocí přídržného elektromagnetu. Po odpojení buzení elektromagnetu se břevno sklápí samovolně vlivem gravitace do vodorovné polohy a jeho pohyb je přibrzďován motorem, pracujícím jako dynamo. Délka závorového břevna se volí podle potřebné délky přehrazení průjezdného prostoru pozemní komunikace a vzdálenosti stožáru od této komunikace.

Závora je určena pro umístění na volném prostranství podle ČSN 34 2600 s odolností vůči teplotě okolního vzduchu v rozsahu od –40 °C do +55 °C a je odolná proti mechanickým i povětrnostním vlivům a proti rušivým vlivům z hlediska elektromagnetické kompatibility, které se vyskytují při standardním provozu v určeném prostředí.

Provádíme také servis závory ADŽ 71

Nejčastější průběh opravy

Vjezd do průmyslového areálu, zabezpečený železniční závorou AŽD71, pro její stáří bylo nutné zrepasovat.

U železniční závory AŽD71, vyměňujeme břevno závory, dále kontakt na kontaktové sadě, západka rohatky, rohatka a kotva elektromagnetu. Použité díly jsou originální od výrobce.

 ELEKTROMECHANICKÁ ZÁVORA ADŽ 71

Napájení

14/30 V=

Příkon

300 W

Výška břevna

1,05 m

Pracovní chod břevna

90°

Rychlost zdvihu

cca 12 s

Krytí

IP43

Hmotnost

430 kg

Délka břevna

4,25, 5,00, 6,50, 7,50 m

GREENPRO BARRIER ZÁVORA

Green Pro závora

Základní popis

České silniční závory GPB 50, GPB 55 a GPB 30S1 jsou elektromechanické závory standardní konstrukce s rychlostí otevření a zavření nastavitelnou v rozmezí 3-5 vteřin. Používají se zejména v parkovacích systémech GPP F.

Pohon s převodovkou tvoří kompaktní celek, pákový mechanismus s vinutou pružinou zajišťují přenosy a vyrovnání sil.

K řízení je využita osvědčená jednotka GP Cu3 s volitelně integrovanými detektory vozidel, případně s přijímačem registrovaných dálkových ovladačů.

Maximální délka ramene závory je 5 m.

AUTOGARD - AG500 a AG900 ZÁVORA

Elektromechanická závora Autogard AG500

Základní popis

České elektromechanické závory AG500 a AG900 jsou závory robustní konstrukce s vysokým výkonem a dlouhou životností, vhodné pro všechny aplikace kontroly vjezdu řízení pohybu vozidel na místa s intenzivním provozem do šířky průjezdu 5 metrů (AG500) až 9 metrů (AG900).

Samonosná skříň z ocelového plechu o tloušťce 2,5 mm s dvojitou povrchovou úpravou v barvě RAL2000. Elektromechanický pohon, který obsahuje speciální 1-fázový elektromotor, šnekovou převodovku, vyvažovací pružinu a klikový mechanismus.

Veškeré ovládací a bezpečnostní funkce jsou zajištěny mikroprocesorovou řídící jednotkou. Automatické závory AG500 a AG900 zajišťují vysokou spolehlivost provozu.

AUTOGARD AG500 // AUTOGARD AG900

Napájení

1-fázový / 230V, 50Hz / 370W

1-fázový / 230V, 50Hz / 250W

Tepelná ochrana motoru

120 °C

Pohon závory

elektrohydraulický

Řídící jednotka

vestavěná 615 BPR

Zavírání

automatic

Max. délka břevna

5,0 m

4,0 m

Frekvence zatížení

50

40

Nejnižší počet cyklů

400 000

600 000

Třída krytí

IP 44

Provozní teplota

-20 °C až +55 °C

Rozměry

270 x 140 x 1015 mm

Hmotnost

34 Kg