ÚKONY PROVÁDĚNÉ NA PŘÍSTUPOVÝCH TERMINÁLECH

Připravujeme!

Práce provedené v rozsahu odborného servisu a provozních zkoušek

  • Vyčištění pohonu

  • Kontrola elektrických a elektronických obvodů

  • Kontrola kompletnosti

  • Kontrola bezpečnostních a ovládacích prvků

  • Kontrola a seřízení aktivačních prvků

  • Seřízení všech nastavitelných prvků

  • Kontrola pevnosti pohyblivých spojů

  • Kontrola opotřebení mechanických kompletů

  • Konfigurace systému dle požadavku uživatele

  • Odzkoušení funkcí ve všech režimech